مدیریان پریمیوم
مدیریان پریمیوم
مدیریان پریمیوم

پریمیوم گروپ

سامانه نوین کوچینگ مدیران

جدیدترین متدها

گام به گام تا موفقیت همراه شما هستیم

پریمیوم گروپ

سامانه نوین کوچینگ مدیران

نیما کیمیایی

چرا از سامانه کوچینگ پریمیوم استفاده کنیم؟

ارتباط مستقیم با کوچ

مطالب محتوا و انجام تکالیف چالش را انجام دهد و فیلم و عکس را برای کوچ بفرستد

کوچ آنلاین همراه

تیم پشتیبانی است که در صورت عدم انجام یا باگ های سیستم با تیم همراه باشد

آموزش گام به گام متد

چالش های روزانه که براساس مطالب مرتبط با کلاس مدیران پریمیوم ،تولید محتوا ‌‌مطالب به روز باشد

گزارش روزانه پیشرفت

فعالیت و روند کار و امتیاز سیستم و کوچ مشاهده شود

دوره های پریمیوم

پکیج جامع PBP

بوت کمپ مذاکره

پیش القایی

66 بازی

مهندسی بهبود و توسعه فردی

IBT

راز فروشنده کاریزماتیک

فیلم های آموزشی